HRIC Commentary https://www.hrichina.org/chs/taxonomy/term/1199/all zh-hans 左右为难——中国人权捍卫者的境遇 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zuo-you-wei-nan-zhong-guo-ren-quan-han-wei-zhe-de-jing <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zuo-you-wei-nan-zhong-guo-ren-quan-han-wei-zhe-de-jing"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/20210113_sharon_home_eu_talk_01.png?itok=RmwK8CsE" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-01-13T00:00:00-08:00">2021年01月13日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zuo-you-wei-nan-zhong-guo-ren-quan-han-wei-zhe-de-jing">左右为难——中国人权捍卫者的境遇</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权评论</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/government-accountability" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">政府问责</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">本文是在2020年12月9日第22届欧盟非政府组织人权论坛:新技术对人权的影响 “开局立论”专家组发言的编辑和扩充版 [1] 。 引言 感谢欧盟委员会、欧洲对外行动署以及人权和民主网络给我这个机会,参加今年的欧盟非政府组织论坛,探讨新技术对人权的影响 [2] 。我很荣幸能在各位高级别嘉宾之后发言——刚才听到欧盟强烈重申对前线维权人士的持续支持非常令人鼓舞。我想对世界各地,特别是中国的人权捍卫者、民间社会团体和活动人士说,我希望欧盟官方的声援能给你们带来希望。虽然这句话和许多口号一样已经在香港成为禁语,但我想用粤语说一声:“加油!” 在国际人权日前夕,...</div> </div> </div> Wed, 13 Jan 2021 22:58:36 +0000 tw 27618 at https://www.hrichina.org 高文谦:香港危局:习近平正在趁火打劫 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-xiang-gang-wei-ju-xi-jin-ping-zheng-zai <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-05-27T00:00:00-07:00">2020年05月27日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-xiang-gang-wei-ju-xi-jin-ping-zheng-zai">高文谦:香港危局:习近平正在趁火打劫</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权评论</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/hong-kong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">香港</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">就在世界各国全力抗击世纪瘟疫之际,香港局势急遽恶化,中国当局借两会之机公布了“香港版国安法”。此前,当局已经打出一套组合拳,为该法造势扫清障碍。先是香港中联办主任骆惠宁出来放风,声称在香港回归后,“国家安全始终是突出短板”, “决不能让香港成为国家安全的风险口”。 [1] 接着,香港警方拘捕李柱铭、黎智英等15名民主派人士,指控他们参加香港反送中运动游行集会。前些天,又在香港立法会内务委员会选举中把亲民主派立法委员关在门外不许投票,让亲北京的李慧琼当选主席。至此,香港全面沦陷,“一国两制”寿终正寝。 中国之所以不顾脸面,悍然践踏香港法治体系,强行推出港版国安法,并不是一时冲动,而是精心筹划,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/gao-wenqian" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">高文谦</a></div> </div> </div> Wed, 27 May 2020 21:32:20 +0000 tw 26947 at https://www.hrichina.org 高文谦:后武汉疫情:习近平的内外困局 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-hou-wu-yi-yi-qing-xi-jin-ping-de-nei-wai <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-04-16T00:00:00-07:00">2020年04月16日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-hou-wu-yi-yi-qing-xi-jin-ping-de-nei-wai">高文谦:后武汉疫情:习近平的内外困局</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权评论</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/current-affairs" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">时政述评</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">仅仅才两个多月,在习近平的亲自指挥部署下,中国武汉爆发的新冠肺炎疫情完全失控,成为世纪性大瘟疫,肆虐全球,成千上万的人死于非命。为了抗疫,各国不得不宣布进入紧急状态,颁布居家禁令,正常的社会生活停摆,经济受到重创,股市大跌,大批企业倒闭,失业人数飙升,整个世界陷入前所未有的危机之中。 尽管没有人可以预测这场瘟疫什么时候、以何种方式结束,但可以肯定的是,这场瘟疫将成为历史的转折点,对世界的冲击不啻是一场世界大战,在很大程度上改变了人们原有的生活、工作和交往方式,迫使全球政治、经济格局重新洗牌,国际产业链也将重组,去“中国化”的趋势不可避免。与此同时,各国在经历了惨烈的劫难后痛定思痛,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/gao-wenqian" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">高文谦</a></div> </div> </div> Thu, 16 Apr 2020 22:58:38 +0000 tw 26736 at https://www.hrichina.org 从冠状病毒疫情防控看中共的宣传与做法 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/cong-guan-zhuang-bing-du-yi-qing-fang-kong-kan-zhong <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-02-14T00:00:00-08:00">2020年02月14日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/cong-guan-zhuang-bing-du-yi-qing-fang-kong-kan-zhong">从冠状病毒疫情防控看中共的宣传与做法</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权评论</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公众知情权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">为遏制新冠肺炎疫情的 继续蔓延和发展 ,处在抗疫最前沿的地方政府正努力实施 越来越严格的措施 。例如,就在本周,湖北省十堰市张湾区下发了关于从2月12日午夜开始在全区实施战时管制的通告(《 张湾区全域实施战时管制的紧急通告 》),采取的极端措施包括封锁所有建筑物的出入口,禁止居民进出所有建筑物,所有小区、庭院、居民点一律严格封控,除公务车辆外,其它车辆一律禁止出入;居民基本生活必需物资由居委会负责定时定量、定品种定价格配送。 与此同时,当日中央媒体CCTV新闻联播播出“生活要继续,我们的建设要继续”的新闻,画面是几名未带口罩的市民在公园散步。 这种不一致令人震惊。一边是居民被囚家中,...</div> </div> </div> Tue, 03 Mar 2020 17:22:36 +0000 tw 26517 at https://www.hrichina.org 高文谦:习近平是武汉疫情肆虐的祸首 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-xi-jin-ping-shi-wu-yi-yi-qing-si-nue-de <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-02-24T00:00:00-08:00">2020年02月24日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-xi-jin-ping-shi-wu-yi-yi-qing-si-nue-de">高文谦:习近平是武汉疫情肆虐的祸首</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权评论</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/current-affairs" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">时政述评</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">文章梳理了武汉疫情迅猛发展的来龙去脉,指出最大责任者是习近平,是其坚持一党天下底线思维所造成的人祸。</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/gao-wenqian" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">高文谦</a></div> </div> </div> Mon, 24 Feb 2020 20:37:18 +0000 tw 26476 at https://www.hrichina.org 高文谦:骆惠宁想做许家屯也难 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-luo-hui-zhu-xiang-zuo-xu-jia-tun-ye-nan <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-luo-hui-zhu-xiang-zuo-xu-jia-tun-ye-nan"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/luo_huining.jpg?itok=SnaUuDHU" width="150" height="150" alt="Luo Huining. Photo: Handout" title="Luo Huining. Photo: Handout" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-08T00:00:00-08:00">2020年01月08日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-luo-hui-zhu-xiang-zuo-xu-jia-tun-ye-nan">高文谦:骆惠宁想做许家屯也难</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权评论</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/communist-party-china" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国共产党</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">新年伊始,一直传得沸沸扬扬的香港中联办主任易人一事终于被证实了。北京为什么在这个时间点上换马?我的解读是,香港乱局已经持续了半年多,北京急于想要翻篇,营造一个“新年新气象”的局面。王志民因误判送中条例、特别是区议员选举的形势下台,成为替罪羊。其实除了中联办外,北京在香港还有很多收集情报信息的渠道,比如国安、军方、统战部等系统在香港都有眼线。应该说,误判形势的不只是中联办,也包括北京最高当局,结果掉进了中共信息控制、自我循环放大的坑里,自食其果,让王志民背黑锅。 至于之所以选择骆惠宁接任,有两个原因:一个是骆尽管毫无港澳和外事工作的经历,也不会粤语和英语(只短期进修过),但共产党的传统历来是“...</div> </div> </div> Wed, 08 Jan 2020 17:50:38 +0000 tw 26200 at https://www.hrichina.org 中国人权对谷歌与中国审查机构合作的评论 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zhong-guo-ren-quan-dui-gu-ge-yu-zhong-guo-shen-cha-ji <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2018-08-02T00:00:00-07:00">2018年08月02日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zhong-guo-ren-quan-dui-gu-ge-yu-zhong-guo-shen-cha-ji">中国人权对谷歌与中国审查机构合作的评论</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中国人权评论</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公众知情权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">本周,国际媒体报道了令人不安的关于谷歌正在为中国移动用户建立一个搜索引擎版本的 消息 。这一版本旨在通过过滤包括人权、民主、宗教和和平抗议在内的搜索词来限制信息的自由流动。遗憾的是,谷歌这一决定与不少公司曾经做过的一样只是从生意上考虑。美国信息技术领域的公司,包括微软、苹果、思科、IBM和英特尔,已经多次与中国当局在技术标准制定、硬件和软件开发以及研究等广泛领域进行了合作。 想在中国做生意,就必然要遵守中国当局的审查要求。谷歌并不是唯一一个为了更大程度地进入庞大的中国市场而愿意拿原则和价值观做交易的公司。为此,许多公司向中国当局不光彩地“道歉”就是证据,...</div> </div> </div> Thu, 02 Aug 2018 23:08:40 +0000 tw 22309 at https://www.hrichina.org