Citizen&#039;s Square https://www.hrichina.org/chs/taxonomy/term/157/all zh-hans 沉重悼念身患癌症去世的坚强母亲尹敏 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/chen-zhong-dao-nian-shen-huan-yan-zheng-qu-shi-de-jian-qiang-mu-qin-yin-min <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2022-01-10T00:00:00-08:00">2022年01月10日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/chen-zhong-dao-nian-shen-huan-yan-zheng-qu-shi-de-jian-qiang-mu-qin-yin-min">沉重悼念身患癌症去世的坚强母亲尹敏</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/government-accountability" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">政府问责</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 按:“天安门母亲”群体成员 尹敏 在与肺癌病魔抗争了7年后,于2021年9月28日下午4时左右在北京的海军总医院去世,享年77岁。尹敏的儿子 叶伟航 ,在1989年的“六四”屠杀中于木樨地车站附近遭枪击死亡,时年19岁。尹敏与“天安门母亲”群体成员为给遇难的亲人寻求公道、伸张正义,数十年来不断向“两会”及国家领导人发出公开信,提出公正解决“六四”的三项诉求:“真相、赔偿、问责”,但至今未得到任何答复。“天安门母亲”群体中已有60多名成员未能等到“六四”屠城惨案得以昭雪、正义得以伸张这一天的到来。以下是“天安门母亲”群体悼念尹敏的文章。 沉重悼念身患癌症去世的坚强母亲尹敏...</div> </div> </div> Mon, 10 Jan 2022 23:53:07 +0000 tw 27718 at https://www.hrichina.org 关于李田田老师的情况说明 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/guan-yu-li-tian-tian-lao-shi-de-qing-kuang-shuo-ming <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-12-21T00:00:00-08:00">2021年12月21日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/guan-yu-li-tian-tian-lao-shi-de-qing-kuang-shuo-ming">关于李田田老师的情况说明</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公众知情权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 编者按:九零后湖南湘西山村小学女教师 李田田 ,在上海震旦学院女老师 宋庚一 因在讲课时发表历史事件要有史料支撑言论而遭学生告密被校方开除后,在社交媒体上为宋老师鸣不平,并谴责告密者、校方、官方报道和沉默的知识分子,然而,李田田因此不仅遭当局威胁,更被以其精神有问题为由强行关押进精神病院。本文作者楼哥是李田田的微信好友,两人从未谋面,在收到李田田的“求救微信”后,楼哥与她保持密切联系,并第一个向外界发出呼吁关注的声援信息。 李田田怀有四个月身孕,她在给友人发出的信息中说:“我已经被逼得走投无路,向社会求助。如果我死了,那就是一尸两命吧!”。李田田现被关在 湖南省湘西州精神病院(...</div> </div> </div> Thu, 23 Dec 2021 16:52:49 +0000 tw 27716 at https://www.hrichina.org 许志永丁家喜案-中国人权状况恶化的典型案例 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/xu-zhi-yong-ding-jia-xi-zhong-guo-ren-quan-zhuang-kuang-e-hua-de-dian-xing-li <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-12-08T00:00:00-08:00">2021年12月08日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/xu-zhi-yong-ding-jia-xi-zhong-guo-ren-quan-zhuang-kuang-e-hua-de-dian-xing-li">许志永丁家喜案-中国人权状况恶化的典型案例</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">许志永是中国领先的人权律师和法律学者。他在2013年被《外交政策》评为全球百大思想家之一,2014年获得美国民主基金会的 "民主奖",2020年获得美国笔会 "自由写作奖"。丁家喜是一位人权律师和活动家。他于2013年获得中国民主教育基金会颁发的 "杰出民主活动家”奖。许志永和丁家喜两人在中国的人权运动中发挥了重要作用。 许志永和丁家喜在2012年相遇,并在2012-2013年期间共同领导了中国新公民运动。他们呼吁中国公民行使国际人权公约和中国宪法中规定的公民权利,倡导自由、公义和爱。他们推广非暴力抗争的理论和实践,鼓励公民根据中国宪法保护的公民权利,在日常生活中建立联络,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/ding-jiaxi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁家喜</a></div> </div> </div> Mon, 13 Dec 2021 20:43:58 +0000 tw 27712 at https://www.hrichina.org 吴有水律师:请您,向我的儿子问候一声:生日快乐 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/wu-you-shui-lu-shi-qing-nin-xiang-wo-de-er-zi-wen-hou-yi-sheng-sheng-ri-kuai-le <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-12-02T00:00:00-08:00">2021年12月02日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/wu-you-shui-lu-shi-qing-nin-xiang-wo-de-er-zi-wen-hou-yi-sheng-sheng-ri-kuai-le">吴有水律师:请您,向我的儿子问候一声:生日快乐</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 按:12月14日是吴葛健雄的生日,其父吴有水律师呼吁大家通过支付宝转账短信功能给小吴送去生日祝福,以表达支持。吴葛健雄是长沙公益机构长沙富能的工作人员,2019年7月22日与程渊和刘大志同时被捕,2021年7月20日被以颠覆国家政权罪判刑三年。“长沙富能”机构成立于2016年,主要关注残疾人权利以及弱势群体的权利,在消除对艾滋病毒感染者的歧视,促进健康权和残疾人权利方面做出了重大贡献。关于长沙富能案,请参阅: 长沙公益仨 。 吴有水律师: 请您,向我的儿子问候一声:生日快乐 今天,是12月2日。 再过两天,就是中国所谓的“宪法日”了。也许,只是在这一天,许多中国人才会想起,原来,...</div> </div> </div> Fri, 10 Dec 2021 01:21:17 +0000 tw 27710 at https://www.hrichina.org 《关于给予张展全面身体检查和紧急救治的呼吁书》及联署名单第五版(共693人) https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/guan-yu-gei-yu-zhang-zhan-quan-mian-shen-ti-jian-cha-he-jin-ji-jiu-zhi-de-hu-xu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-11-24T00:00:00-08:00">2021年11月24日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/guan-yu-gei-yu-zhang-zhan-quan-mian-shen-ti-jian-cha-he-jin-ji-jiu-zhi-de-hu-xu">《关于给予张展全面身体检查和紧急救治的呼吁书》及联署名单第五版(共693人)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2021年11月24日更新 上海市司法局局长、上海市女子监狱监狱长: 我们作为公民,作为张展的朋友,作为钦佩张展良知的人,一直在关注张展的身体状况,最近从网上看到张展的哥哥所写的保外就医申请书,得知张展身体已经命悬一线,我们非常忧虑。为防止悲剧的发生,我们认为有必要写一封信给您,表达我们共同的诉求:那就是对张展进行全面的身体检查,同时对其进行紧急救治。 张展一直绝食,这不是我们这些关心张展的人愿意看到的局面,我们也曾通过不同渠道劝说张展停止绝食保重自己来日方长,但张展有自己的信仰和坚持,从辩护律师和家人会见后透露的信息,结合张展的性格看,在判决前张展绝食并非为了获得轻判的结果,...</div> </div> </div> Wed, 24 Nov 2021 18:28:00 +0000 tw 27703 at https://www.hrichina.org 湖北鄂州:谁才是真正的黑恶势力? https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/hu-bei-e-zhou-shui-cai-shi-zhen-zheng-de-hei-e-shi-li <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-10-19T00:00:00-07:00">2021年10月19日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/hu-bei-e-zhou-shui-cai-shi-zhen-zheng-de-hei-e-shi-li">湖北鄂州:谁才是真正的黑恶势力?</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/business-and-human-rights" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">商业与人权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 注:作者在文章中揭露2016年顺丰货运机场落户湖北鄂州后,新调任市长王立及其市政府为了收回民营企业家手里控制的土地和砂石资源,以打黑除恶为名,将企业家们判刑送监、资产充公,而为获利,却默许并保护非法生产销售行为,并对作者的控告投诉置之不理。作者对王立市长的选择性打黑、选择性执法不禁质问:谁才是真正的黑恶势力? 湖北鄂州:谁才是真正的黑恶势力? 余钱 2016年顺丰货运机场落户湖北鄂州,省府调武汉市建委主任王立来鄂州任新市长。做过省会城市建委主任的王立深知大型机场建设带来的红利,土地和砂石价格定会暴涨。为了收回民营企业家手里控制的土地和砂石资源,...</div> </div> </div> Thu, 21 Oct 2021 21:48:14 +0000 tw 27699 at https://www.hrichina.org 我用敲盆的方式送走了上门普法的马庭长 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/wo-yong-qiao-pen-de-fang-shi-song-zou-liao-shang-men-pu-fa-de-ma-ting-chang <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-10-13T00:00:00-07:00">2021年10月13日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/wo-yong-qiao-pen-de-fang-shi-song-zou-liao-shang-men-pu-fa-de-ma-ting-chang">我用敲盆的方式送走了上门普法的马庭长</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 注:下文和视频记录了2021年8月27日乌鲁木齐市水磨沟区法院的马庭长带领街道干部和民警上门到新疆退休职工李新华女士家给她普法的过程。 李新华的儿子李霖户口在辽宁沈阳,2018年2月到新疆探亲过春节时,因在推特上发了5条有关新疆现状的信息被逮捕,之后被新疆当局以“煽动颠覆国家政权罪”判刑4年。李新华怒斥法官有法不依,知法犯法:“到底谁在犯罪?(她拿起茶几上的全套案卷)这套案卷是你们给我儿子搞的犯罪材料,实际上成了你们这些人的犯罪证据,这里面白纸、黑字、红印章记录着他们的罪恶!”李新华以擀面杖敲盆为来者送行:“乡亲们,水区法院的人来给我普法来了……他们胡作非为,把我孩子:造谣陷害,...</div> </div> </div> Mon, 18 Oct 2021 21:32:22 +0000 tw 27697 at https://www.hrichina.org 贵州省贵阳市白云区公安分局严重渎职失职的情况反映 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/gui-zhou-sheng-gui-yang-shi-bai-yun-qu-gong-fen-ju-yan-zhong-du-zhi-shi-zhi-de <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-09-02T00:00:00-07:00">2021年09月02日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/gui-zhou-sheng-gui-yang-shi-bai-yun-qu-gong-fen-ju-yan-zhong-du-zhi-shi-zhi-de">贵州省贵阳市白云区公安分局严重渎职失职的情况反映</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 注:贵州省六盘水市居民汪杰来函,反映其弟汪净被殴打致死而当地公安机关严重失职渎职、任凶手逍遥法外的情况,呼吁当局依法追究贵阳市白云区公安分局相关人员的渎职行为并赔偿由此给家人带来的经济损失。 据汪杰与其父母联署的“情况反映”:1993年,23岁、大学毕业不久的贵阳市耐大材料厂模具分厂职工汪净遭4人围殴致死,被打时有证人在场,但公安局一直不予立案。家人多年来无数次找公安局,但总是被用“正在调查”等托词搪塞推诿。1999年2月,汪净的哥哥汪俊在驾车前往贵阳市白云区公安分局说理的途中翻车死亡;汪净的姐姐汪杰因兄弟二人连续离世,长期抑郁之下患上精神病;汪净、汪俊、...</div> </div> </div> Wed, 08 Sep 2021 18:51:06 +0000 tw 27689 at https://www.hrichina.org 我的丈夫丁家喜被批捕一周年感言 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/wo-de-zhang-fu-ding-jia-xi-bei-pi-bu-yi-zhou-nian-gan-yan <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/wo-de-zhang-fu-ding-jia-xi-bei-pi-bu-yi-zhou-nian-gan-yan"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/luo_shengchun.jpg?itok=SLmf3wHv" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-06-19T00:00:00-07:00">2021年06月19日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/wo-de-zhang-fu-ding-jia-xi-bei-pi-bu-yi-zhou-nian-gan-yan">我的丈夫丁家喜被批捕一周年感言</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">丁家喜 律师因为参加2019年12月在厦门举行的 私人聚会 ,在当月26日被警方带走并秘密关押13个月,迄今已被羁押18个月。在丁律师被批捕一周年之际,妻子 罗胜春 发文披露丁律师遭受到的酷刑,暴露参与酷刑的作恶人员,指出中国政府把法律当废纸,毫无人权可言。同时感谢来自世界各地同道和朋友们的鼓励和支持,让她有信心和希望继续抗争。 罗胜春:我的丈夫丁家喜被批捕一周年感言 罗胜春 2021 年6 月19 日 2021年6月19日是我的丈夫丁家喜被山东省临沂市公安局正式批捕整一年的日子。在批捕前他被强迫失踪,被烟台市公安局指定居所监视居住6个月,所以至今为止他已被羁押了整整18个月。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/ding-jiaxi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁家喜</a></div> </div> </div> Sat, 10 Jul 2021 00:17:36 +0000 tw 27686 at https://www.hrichina.org 我们不需要中转站,需要的是跟进督办,解决问题——5条推文被判刑4年,母亲投诉无门网上为儿喊冤 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/wo-men-bu-xu-yao-zhong-zhuan-zhan-xu-yao-de-shi-gen-jin-du-ban-jie-jue-wen-ti <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-07-08T00:00:00-07:00">2021年07月08日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/wo-men-bu-xu-yao-zhong-zhuan-zhan-xu-yao-de-shi-gen-jin-du-ban-jie-jue-wen-ti">我们不需要中转站,需要的是跟进督办,解决问题——5条推文被判刑4年,母亲投诉无门网上为儿喊冤</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 注:新疆乌鲁木齐市退休职工李新华女士转来为其儿子李霖喊冤的公开信(见下)。据公开信:2018年2月,户口在辽宁沈阳的李霖到新疆探亲过春节,由于在推特上发了5条有关新疆现状的信息被逮捕,遭到乌鲁木齐市公检法办案人员合伙陷害,之后被以“煽动颠覆国家政权罪”判刑4年,迄今戴脚镣3年。3年来,李新华申诉无门,控告无果。今年3月,全国政法队伍教育整顿工作全面开展后,她多次向自治区政法教育整顿领导小组控告乌鲁木齐警方非法抓人、非法扣押物品和非法拘禁,以及为有管辖权,制作虚假居住地和虚假户籍地等多项涉嫌违法犯罪的问题,但同样是被推诿;去自治区党委求见新疆第一把手陈全国书记,更是不得其门。不仅如此...</div> </div> </div> Fri, 09 Jul 2021 17:18:16 +0000 tw 27684 at https://www.hrichina.org 新生代干部牛气足,恣意制冤庆党百年——上海居民韩忠明因建党一百周年庆遭戴黑头套绑架 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/xin-sheng-dai-gan-bu-niu-qi-zu-zi-yi-zhi-yuan-qing-dang-bai-nian-shang-hai-ju-min <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-06-08T00:00:00-07:00">2021年06月08日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/xin-sheng-dai-gan-bu-niu-qi-zu-zi-yi-zhi-yuan-qing-dang-bai-nian-shang-hai-ju-min">新生代干部牛气足,恣意制冤庆党百年——上海居民韩忠明因建党一百周年庆遭戴黑头套绑架</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/arbitrary-detention" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">任意羁押</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2021年6月2日,上海居民韩忠明从外面回家时,在家门口突遭8个身强力壮者强行拖上车,韩忠明大声呼救,这些人就将韩忠明顶压在车上,还给他套上黑头套。邻居问这帮人凭什么强制把人带走,被告知是三林镇政府雇佣他们抓的,怕韩忠明在建党一百周年时向上级部门状告三林镇政府。韩忠明家人立即打110报警,但闵行区浦江镇警所就是违法不出警。家人向相关部门多方求告,依然无法获知韩忠明被关哪里;拨打三林镇总机电话欲找镇政府官员讨说法,总机就是不肯转接领导办公室;最低层的政府办事处,也如同中南海层层设防、难以进入,严密的钢栏和看守,老百姓见基层领导都难于上青天。 韩忠明因2001年私房动迁问题不得解决,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/ma-yalian" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">马亚莲</a></div> </div> </div> Wed, 16 Jun 2021 18:31:24 +0000 tw 27672 at https://www.hrichina.org 丁子霖:致友人 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/ding-zi-lin-zhi-you-ren <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/ding-zi-lin-zhi-you-ren"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/18_ding_zilin_cropped.jpg?itok=7WPLwReC" width="150" height="150" title="Ding Zilin" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-05-10T00:00:00-07:00">2021年05月10日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/ding-zi-lin-zhi-you-ren">丁子霖:致友人</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">“天安门母亲”创始成员丁子霖委托 中国人权 发表《致友人》公开信。全文如下。 致友人 本人在此衷心感谢各位朋友在我们亲人遇难后的30多年漫长期间内所给予的人道救助,尤其是在我1994年初曾以个人名义向国内外友人发出过人道救助呼吁以来,迄今为止未曾中断的救助。 现如今绝大多数遇难者的老父母均已谢世,遗孤们也已长大成家就业。是你们的义举帮助我们这些蒙难家庭度过了最为艰难的时刻。 目前新冠疫情正在全球肆虐,大多数的捐款者也已年届退休。因此,我恳切地请求你们中止给我们难属——天安门母亲群体人道捐款,这项人道救助活动早就应该画上完美的句号了。 我将永远铭记你们的爱心,并坚信你们的义举必将为历史铭记。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/government-accountability" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">政府问责</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/ding-zilin" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁子霖</a></div> </div> </div> Mon, 10 May 2021 15:46:09 +0000 tw 27650 at https://www.hrichina.org 丁家喜罪加一等改控颠覆罪;首获见律师称遭酷刑(附:2021年1月21日律师首次会见丁家喜的情况通报) https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/ding-jia-xi-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-01-22T00:00:00-08:00">2021年01月22日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/ding-jia-xi-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao">丁家喜罪加一等改控颠覆罪;首获见律师称遭酷刑(附:2021年1月21日律师首次会见丁家喜的情况通报)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2021年1月21日下午,在与外界失去联系392天之后,北京“新公民运动”发起人丁家喜终于获准在山东省临沂市临沭县看守所通过视频远程会见了其代理律师彭剑。丁家喜告知律师,在山东烟台被指定居所监视期间遭受酷刑,长期遭剥夺睡眠,其中有7天7夜由5名警员轮流审讯;有半个月,每顿饭只是四分之一个馒头;还有一周,被限制饮水,每天仅600毫升。 2019年12月初,许志永、丁家喜等公民和律师在厦门聚会,讨论时政,分享推动公民社会建设的经验;12月26日当局对参与和涉及此次聚会的人士展开抓捕,指其涉嫌煽动颠覆国家政权或寻衅滋事,丁家喜当日在北京被山东警方带走,被指定居所监视居住。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/ding-jiaxi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁家喜</a></div> </div> </div> Sat, 23 Jan 2021 00:46:55 +0000 tw 27621 at https://www.hrichina.org 许志永罪加一等改控颠覆罪;首获见律师称遭酷刑(附:2021年1月21日律师首次会见许志永情况通报) https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/xu-zhi-yong-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/xu-zhi-yong-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/images/story/20130725-xu_zhiyong.jpg?itok=Hwc68Dvi" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-01-22T00:00:00-08:00">2021年01月22日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/xu-zhi-yong-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao">许志永罪加一等改控颠覆罪;首获见律师称遭酷刑(附:2021年1月21日律师首次会见许志永情况通报)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2021年1月21日下午,在与外界失去联系371天之后,北京“新公民运动”发起人许志永终于获准在山东省临沂市临沭县看守所通过视频远程会见了其代理律师梁小军和张磊。许志永告知律师,在北京被指定居所监视居住期间曾有10天被剥夺睡眠(每天睡眠只有2至4个小时)。临沭县看守所中的条件比较差,每人的伙食每顿只提供1个馒头,但他可以在看守所里面购买食物。 2019年12月初,许志永、丁家喜等公民和律师在厦门聚会,讨论时政,分享推动公民社会建设的经验,12月26日当局对参与和涉及此次聚会的人士展开抓捕,指其涉嫌煽动颠覆国家政权或寻衅滋事。许志永于2020年2月15日在广州被抓捕,次日被押回北京。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/xu-zhiyong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">许志永</a></div> </div> </div> Sat, 23 Jan 2021 00:43:18 +0000 tw 27620 at https://www.hrichina.org 郭飞雄:致李克强总理、赵克志部长的紧急公开信 https://www.hrichina.org/chs/gong-min-yan-chang/guo-fei-xiong-zhi-li-ke-qiang-zong-li-zhao-ke-zhi-bu-chang-de-jin-ji-gong-kai-xin <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/guo-fei-xiong-zhi-li-ke-qiang-zong-li-zhao-ke-zhi-bu-chang-de-jin-ji-gong-kai-xin"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/guo_feixiong_voa_photo.jpg?itok=xF5cATub" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-01-10T00:00:00-08:00">2021年01月10日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/gong-min-yan-chang/guo-fei-xiong-zhi-li-ke-qiang-zong-li-zhao-ke-zhi-bu-chang-de-jin-ji-gong-kai-xin">郭飞雄:致李克强总理、赵克志部长的紧急公开信</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民广场</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">1月10日,中国维权人士 郭飞雄 因其居于美国的妻子 张青 罹患癌症,发表致国务院总理李克强和公安部部长赵克志的公开信,呼吁两位公仆责令广州当局尽快返还其出国护照,允许其出国照顾妻子。据公开信,张青居住在马里兰州,1月9日刚刚做完结肠癌伴肝转移开腹切除大手术。 郭飞雄因参加维权活动两次被判刑入狱,共计11年:第一次被以“非法经营”罪判刑5年,于2011年9月12日出狱;第二次被以“聚众扰乱公共场所秩序”和“寻衅滋事”两项罪名判处6年徒刑,于2019年8月7日出狱。其家人受到牵连,孩子不得上学读书。他的妻子带着儿女于2009年4月辗转抵达美国。过去10多年,郭飞雄的护照一直被广州市公安局扣押。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Mon, 11 Jan 2021 21:24:27 +0000 tw 27614 at https://www.hrichina.org