China Rights Forum https://www.hrichina.org/chs/taxonomy/term/158/all zh-hans 关于香港的对话:迈向民主的未来 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/guan-yu-xiang-gang-de-dui-hua-mai-xiang-min-zhu-de-wei-lai <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/guan-yu-xiang-gang-de-dui-hua-mai-xiang-min-zhu-de-wei-lai"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/victoria_harbour_hong_kong.jpg?itok=gucuQbOC" width="150" height="150" alt=" View of the Victoria Harbour from the Victoria Peak. by MK2010" title=" View of the Victoria Harbour from the Victoria Peak. by MK2010" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2017-04-11T00:00:00-07:00">2017年04月11日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/guan-yu-xiang-gang-de-dui-hua-mai-xiang-min-zhu-de-wei-lai">关于香港的对话:迈向民主的未来</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/hong-kong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">香港</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">“关于香港的对话:迈向民主的未来” 中国人权的项目 香港正处于一个重大的历史关头。香港民众正面临着错综复杂的挑战:中国当局不断强力干涉香港事务,正威胁侵蚀着《基本法》和“一国两制”原则以及香港的核心价值和基本自由,并加剧了香港本地人和在港生活的大陆人之间的文化冲突。目前,香港的未来前途正在辩论和抗争之中,而年轻人在设想和塑造这一未来中正在发挥重要作用。 2016 年, 中国人权 启动了“关于香港的对话:迈向民主的未来”项目,旨在促进居住在香港的年轻本地人与大陆人之间的相互交流、理解与尊重。 在我们召集的系列对话过程中,参加对话者探讨了一系列的主题,包括身份认同和社会行动的影响、香港的核心价值...</div> </div> </div> Tue, 11 Apr 2017 21:47:37 +0000 tw 18379 at https://www.hrichina.org 郭飞雄愿望背后的地狱图景 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/guo-fei-xiong-yuan-wang-bei-hou-de-di-yu-tu-jing <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/guo-fei-xiong-yuan-wang-bei-hou-de-di-yu-tu-jing"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/guo_feixiong_voa_photo.jpg?itok=xF5cATub" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2016-02-04T00:00:00-08:00">2016年02月04日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/guo-fei-xiong-yuan-wang-bei-hou-de-di-yu-tu-jing">郭飞雄愿望背后的地狱图景</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">郭飞雄行将再转入监狱,探望后的姐姐传出他的心愿:“入狱后要求有书看,不下跪,不被强迫劳动,不被打”。还说若再被酷刑折磨则自己绝食,也要求妻子“带一对儿女到联合国门口绝食”。并说曾在“2007年,郭飞雄刚进梅州监狱的时候,狱警让他抱头下蹲,他不接受,狱警就指使另一名在押人员打郭飞雄,从楼梯上踢到楼下,打得飞雄满地滚,直到在场200多在押人员发出嘘声,才有管理人员出面,说不要弄出人命来,打手才住手”。 一个对国家和民族充满了积极美好期望的无罪的读书人,被这黑暗的时代投入监狱,这本身就是在戕害天良人理,更复入狱后逼迫他下跪,强迫劳动,进行野蛮殴打。 飞雄是有过牢狱及酷刑经历的。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Tue, 09 Aug 2016 22:10:39 +0000 Anonymous 16786 at https://www.hrichina.org 《中国人权论坛》2015年第1期 图片说明 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/zhong-guo-ren-quan-lun-tan-2015nian-di-1qi-tu-pian-shuo-ming <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-17T00:00:00-07:00">2015年08月17日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/zhong-guo-ren-quan-lun-tan-2015nian-di-1qi-tu-pian-shuo-ming">《中国人权论坛》2015年第1期 图片说明</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">香港专上学生联会(学联)论坛,时代广场,铜锣湾,香港, 2015年6月3日。 中国人权照片 示威者参与“全民拒绝假普选”游行,由维多利亚公园游行至立法会,香港,2015年6月14日。 中国人权照片 “全民拒绝假普选”游行,香港,2015年6月14日。 中国人权照片 立法会议员毛孟静,“全民拒绝假普选”游行,香港,2015年6月14日。 中国人权照片 “全民拒绝假普选”游行,香港,2015年6月14日。 中国人权照片 “全民拒绝假普选”游行,由维多利亚公园至立法会,香港,2015年6月14日。 中国人权照片 “全民拒绝假普选”游行,由维多利亚公园至立法会,香港,2015年6月14日。...</div> </div> </div> Thu, 08 Oct 2015 16:08:39 +0000 tw 13788 at https://www.hrichina.org 香港与大陆错综复杂的关系 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/xiang-gang-yu-da-lu-cuo-zong-fu-za-de-guan-xi <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-17T00:00:00-07:00">2015年08月17日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/xiang-gang-yu-da-lu-cuo-zong-fu-za-de-guan-xi">香港与大陆错综复杂的关系</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/democratic-and-political-reform" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">民主和政治改革</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">(收听播客) 中国人权导语 欢迎收听中国人权全新播客系列的第一期节目。作为开始,我们的第一个片段讨论了在目前这一重要的历史节点上香港人和大陆人之间错综复杂的关系。 去年在香港雨伞运动期间,十多万人走上街头提出真正普选和民主化的诉求。他们非凡的集体精神和创意吸引了广泛的国际关注。尽管在中国当局严格的网络审查之下,这一运动仍然引起大陆网友在网上表达支持。 从今年初开始,当局便对中国大陆活动人士不断打压,7月更是扩大为对律师和维权人士的规模空前的镇压。 在香港,虽然本地人和大陆人的文化冲突日益凸显,但是香港民众仍然站出来公开声援被关押的律师们,在在显示着香港和大陆的民主未来密不可分的联系。...</div> </div> </div> Wed, 07 Oct 2015 19:25:15 +0000 tw 13784 at https://www.hrichina.org 香港与大陆错综复杂的关系(音频文稿) https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/xiang-gang-yu-da-lu-cuo-zong-fu-za-de-guan-xi-yin-pin-wen-gao <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-17T00:00:00-07:00">2015年08月17日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/xiang-gang-yu-da-lu-cuo-zong-fu-za-de-guan-xi-yin-pin-wen-gao">香港与大陆错综复杂的关系(音频文稿)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/democratic-and-political-reform" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">民主和政治改革</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">(收听播客) 中国人权导语 欢迎收听中国人权全新播客系列的第一期节目。作为开始,我们的第一个片段讨论了在目前这一重要的历史节点上香港人和大陆人之间错综复杂的关系。 去年在香港雨伞运动期间,十多万人走上街头提出真正普选和民主化的诉求。他们非凡的集体精神和创意吸引了广泛的国际关注。尽管在中国当局严格的网络审查之下,这一运动仍然引起大陆网友在网上表达支持。 从今年初开始,当局便对中国大陆活动人士不断打压,7月更是扩大为对律师和维权人士的规模空前的镇压。 在香港,虽然本地人和大陆人的文化冲突日益凸显,但是香港民众仍然站出来公开声援被关押的律师们,在在显示着香港和大陆的民主未来密不可分的联系。...</div> </div> </div> Wed, 07 Oct 2015 19:09:37 +0000 tw 13782 at https://www.hrichina.org 中国人权论坛 2015.01 编者的话 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/zhong-guo-ren-quan-lun-tan-201501-bian-zhe-de-hua <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-14T00:00:00-07:00">2015年08月14日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/zhong-guo-ren-quan-lun-tan-201501-bian-zhe-de-hua">中国人权论坛 2015.01 编者的话</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/democratic-and-political-reform" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">民主和政治改革</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">在新的一期中国人权论坛 “香港与中国大陆:共同的将来、争论的现在”中,我们很高兴地推出新的播客系列。这是在以往两期以香港为主题的讨论—— “ 建设一个共同的未来 ” ( 2011 年第 4 期)和 “ 在风雨中坚守 ” ( 2014 年第 2 期)的基础上,继续探讨现存的民间抗争与香港 / 中国大陆的民主前景两者之间的关系。 这些播客是今年夏天我们在香港与不同群体的人士展开的对话,围绕上述两者之间的关系,介绍不同的声音和彼此对照的观点。播客的片段以原来的语言(英语、普通话、广东话)呈现,文字版则以原文及中/英文翻译呈现。 我们首先播出两段录音,稍后将增添更多录音片段。欢迎加入这一对话,...</div> </div> </div> Wed, 07 Oct 2015 18:43:10 +0000 tw 13780 at https://www.hrichina.org 日子近了——一位八零后的诗歌 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/ri-zi-jin-liao-yi-wei-ba-ling-hou-de-shi-ge <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-18T00:00:00-07:00">2015年08月18日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/ri-zi-jin-liao-yi-wei-ba-ling-hou-de-shi-ge">日子近了——一位八零后的诗歌</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">日子近了 我的内心惶恐 生活平淡地没有声音 即使哭喊,都被关了起来 厚厚的墙,没有倾听的耳朵 日子近了 我不知道如何纪念 恨谁,哭谁,为谁招魂 历史中无数的手挣扎着伸向我 连可怜的同情都无法公平 日子近了 暗地里开始角力 欣喜着戴起无知与无情的面具 权力的黑纱在夜晚藏着利刃 窥视着光明处人群的举动 日子近了 谎言开始编织 保暖的毛衣或遮阳的帽子 不过是自由限制的符咒 开始赞美吧,浪费无谓的语句 日子近了 我更害怕人们的表情与疑问 面对事实都是瞎子聋子 或者装作失声的哑巴 最卑鄙的人,做起伪证 日子近了 我感觉到颤抖与绝望 失去的永远失去 而争取的渐行渐远 灼热的煎熬如烈日下融化的沥青...</div> </div> </div> Fri, 28 Aug 2015 18:14:13 +0000 tw 13537 at https://www.hrichina.org 中国特色恐怖主义的六大特色 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/zhong-guo-te-se-kong-bu-zhu-yi-de-liu-da-te-se <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-18T00:00:00-07:00">2015年08月18日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/zhong-guo-te-se-kong-bu-zhu-yi-de-liu-da-te-se">中国特色恐怖主义的六大特色</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/counterterrorism" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">反恐</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">7月23日,中新社自纽约发出报道,世界著名风险评估公司梅波克洛夫公司(Maplecroft)23日发布的数据显示,全球与恐怖袭击有关的平民死亡数量正在大幅上升。最近一年,全球超过1.8万人因恐怖主义行为遇难。报道显示,中国的恐怖袭击正在上升,在全球197个国家和地区中排在第32位,为“中等风险”,其中许多恐怖袭击将交通枢纽作为袭击目标。报告称,今年中国有76人死于恐怖袭击,而2013年前6个月为16人。 这份报告表明,中国的恐怖主义已经引起国际社会的关注。 如今,无论什么事在中国,就会带上中国特色。恐怖主义也不例外。那么,中国特色的恐怖主义到底有哪些特色呢? 依据中共官方的文件、讲话和报道,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/hu-ping" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">胡平</a></div> </div> </div> Thu, 27 Aug 2015 22:13:34 +0000 tw 13534 at https://www.hrichina.org 梅兆赞评《四书》 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/mei-zhao-zan-ping-si-shu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-18T00:00:00-07:00">2015年08月18日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/mei-zhao-zan-ping-si-shu">梅兆赞评《四书》</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">1981年在邓小平的监督下,中国共产党的官方理念依然是:毛泽东最大的失误是从1966年至1976年的文化大革命。 虽然那十年是一场灾难,但远比文革更可怕的是1958年到至少1961年的大饥荒。这场饥荒饿死了2500万到5000万人。尽管到现在为止,确切的死亡数字还有争论,但它是这场可怕的灾难和共产党决心隐瞒黑暗事实的标志。 从90代末的贾斯珀·贝克尔,到现代的冯客、周逊、杨继绳,勤奋的学术研究揭露了这场灾难的轮廓和细节。数千万人死亡,而幸存者有时甚至会吃死去的人;事后,中国的部分地方许多年都没能恢复。这场灾难的始作俑者是毛泽东,毛认为革命的农民不仅能通过未经试验的手段极大地提高农业产量,...</div> </div> </div> Thu, 27 Aug 2015 20:51:03 +0000 tw 13528 at https://www.hrichina.org “一个历史话语权的争夺战” (播客—普通话) https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/yi-ge-li-shi-hua-yu-quan-de-zheng-duo-zhan-bo-ke-pu-tong-hua <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-17T00:00:00-07:00">2015年08月17日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/yi-ge-li-shi-hua-yu-quan-de-zheng-duo-zhan-bo-ke-pu-tong-hua"> “一个历史话语权的争夺战” (播客—普通话)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/democratic-and-political-reform" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">民主和政治改革</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">(收听播客) “一个历史话语权的争夺战” 这段题为“ 一个历史话语权的争夺战” ,是中国人权播客系列中的一个片段。在采访中,一位在香港工作的大陆人谈了每年在香港维多利亚公园举行纪念“ 六四” 受难者烛光晚会的意义。 大陆记者: 我是来自内地的,然后在香港住了四年多,然后这是第四次参加维园的这个集会。 我是读传媒的,所以也是传媒工作者。因为我是出生在 1988年,所以在1989年之前,所以我出生的时候就知道这个--就出生之后长大就知道这个事情。 在内地的时候看过一点纪录片,但是知道的不是很多,因为没有相关的书籍可以看。来了香港之后,因为是咨询发达,所以可以上网去看一些书本,包括一些网站,...</div> </div> </div> Thu, 20 Aug 2015 18:44:58 +0000 Anonymous 13485 at https://www.hrichina.org “一个历史话语权的争夺战” https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/yi-ge-li-shi-hua-yu-quan-de-zheng-duo-zhan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-08-17T00:00:00-07:00">2015年08月17日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/yi-ge-li-shi-hua-yu-quan-de-zheng-duo-zhan"> “一个历史话语权的争夺战”</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">(请听播客) 这段题为“ 一个历史话语权的争夺战” ,是中国人权播客系列中的一个片段。在采访中,一位在香港工作的大陆人谈了每年在香港维多利亚公园举行纪念“ 六四” 受难者烛光晚会的意义。 大陆记者 我是来自内地的,然后在香港住了四年多,然后这是第四次参加维园的这个集会。 我是读传媒的,所以也是传媒工作者。因为我是出生在 1988年,所以在1989年之前,所以我出生的时候就知道这个--就出生之后长大就知道这个事情。 在内地的时候看过一点纪录片,但是知道的不是很多,因为没有相关的书籍可以看。来了香港之后,因为是咨询发达,所以可以上网去看一些书本,包括一些网站,然后封从德建了一些关于六四相关的网站...</div> </div> </div> Mon, 17 Aug 2015 22:45:23 +0000 Anonymous 13460 at https://www.hrichina.org 中国人权论坛 2014.2 图片说明 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/zhong-guo-ren-quan-lun-tan-20142-tu-pian-shuo-ming <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-01-22T00:00:00-08:00">2015年01月22日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/zhong-guo-ren-quan-lun-tan-20142-tu-pian-shuo-ming">中国人权论坛 2014.2 图片说明</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">本期照片除特别注明的以外,均为中国人权拍摄 建设共同的家园 “夏慤村” 照片来源: 猫珊 中肯的反思 照片来源: A htsui (阿徐) 中肯的反思 制度上缺失,澳门学术自由似有还无 摄影: Abasaa あばさー 傅华伶在纽约大学 摄影: Sam Hollenshead 关于《中国人权论坛》 LOGANIACEAE馬錢科- Carolina Jasmine (Gelsemium sempervirens) 金鉤吻/卡羅來納茉莉 , 摄于2011年. 摄影: kaiyanwong223. 给编辑的信 看人们使用科技. 照片来源: Tricia Wang王聖捷</div> </div> </div> Fri, 23 Jan 2015 22:14:11 +0000 Anonymous 12098 at https://www.hrichina.org 谈占中运动中的艺术 https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/tan-zhan-zhong-yun-dong-zhong-de-yi-zhu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-01-28T00:00:00-08:00">2015年01月28日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/tan-zhan-zhong-yun-dong-zhong-de-yi-zhu">谈占中运动中的艺术</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/freedom-expression" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">言论自由</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 工作人员的思考 在占中运动之前,我完全想不到香港这座城市会有那么多的创意。此前,香港没有真正的公共空间来供民众进行创造和分享。但是占中运动产生了这样的一个空间:它将各社会阶层和不同专业背景的人们联系在一起,以香港民众从没有过的方式来进行创造。总之,占中运动为香港对自己的设想提供了广阔的空间。 2014年10月10日,金钟 所出现的艺术作品自发而短暂,贴在墙上的便贴和街道上的粉笔画。随着运动的发展,这些作品像步入不同季节的花园一样变化。先有黄丝带,在警察发射催泪弹后,各种雨伞的图案剧增,再后来有狮子山的巨型标语和习近平撑伞等。 极富语言创意的标语随处可见。...</div> </div> </div> Fri, 23 Jan 2015 00:04:51 +0000 Anonymous 12081 at https://www.hrichina.org 独立径(下) https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/du-li-jing-xia <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-01-28T00:00:00-08:00">2015年01月28日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/du-li-jing-xia">独立径(下)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/internet" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">互联网</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">独立径(上) “舜!猜猜我现在在哪里?”这是我妈的“远洋”电话接通后迫不及待爆出的第一句话。可以听得出当时我妈是多么地兴奋。但当时我还没有察觉到我妈已经身处外国了,加上当时网上刚流行很多类似Skype的网络电话服务,我也经常用这些服务来和我的同学开玩笑,所以我想都没有想就回了一句“肯定在广州!这些小把戏是骗不了我的。”但我妈这次真的是自信满满地跟我说“我真的已经到了外国啦!不过,这是什么国家我还真不知道。现在妈有事情要忙,迟点再聊。”说到这里,电话就挂了。 “什么国家我还真不知道。”对于一个出国的人,应该清楚自己身处哪个国家吧。作为一个考虑周全的人应该在出国之前就有详细计划吧。不过按照我妈“...</div> </div> </div> Thu, 15 Jan 2015 18:49:04 +0000 Anonymous 12002 at https://www.hrichina.org 香港人民听见了自己的呐喊——采访韩东方(文字记录和视频节选) https://www.hrichina.org/chs/ren-quan-lun-tan/xiang-gang-ren-min-ting-jian-liao-zi-ji-de-ne-han-cai-fang-han-dong-fang-wen-zi-ji <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-01-28T00:00:00-08:00">2015年01月28日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/ren-quan-lun-tan/xiang-gang-ren-min-ting-jian-liao-zi-ji-de-ne-han-cai-fang-han-dong-fang-wen-zi-ji">香港人民听见了自己的呐喊——采访韩东方(文字记录和视频节选)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/china-rights-forum" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">人权论坛</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/democratic-and-political-reform" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">民主和政治改革</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">占中运动取得极大成功 中国人权 :一般观点认为,目前双方在抗议活动陷入了僵局:北京已经声称,永远不会撤回全国人民代表大会常务委员会8月31日决定,而学生则表示不会退出占中。 你对学生有什么建议,你认为如何才能走出僵局? 韩东方 :我认为占中运动已经取得了巨大的成功。远远超出我在运动头几天的预期,因为北京确实听到了香港人的呐喊——不要对我说北京对此充耳不闻。他们肯定已经听到,而如何应对则是另外一个话题。 更重要的是,香港人听到了自己的呐喊。这对一场社会运动尤为重要。无论是否会出现改变,我们通常希望其他人,尤其是政府倾听我们的意见。而香港人从来没有用自己的行动为自己的事情,...</div> </div> </div> Fri, 09 Jan 2015 17:34:18 +0000 tw 11936 at https://www.hrichina.org 错误 | Human Rights in China 中国人权 | HRIC

错误

网站遇到了不可预知的错误。请稍后再试。