HRIC In the Media https://www.hrichina.org/chs/taxonomy/term/159/all zh-hans 自由亚洲电台(RFA):《香港为何向黎智英开刀?蓬佩奥深表担忧》 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-rfaxiang-gang-wei-he-xiang-li-zhi-ying-kai-dao-peng-pei-ao <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-08-10T00:00:00-07:00">2020年08月10日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-rfaxiang-gang-wei-he-xiang-li-zhi-ying-kai-dao-peng-pei-ao">自由亚洲电台(RFA):《香港为何向黎智英开刀?蓬佩奥深表担忧》</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/hong-kong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">香港</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">自由亚洲电台(RFA) :《 香港为何向黎智英开刀?蓬佩奥深表担忧 》 中国人权 资深政策顾问 高文谦 则向记者分析了当局要先向黎智英“开刀”的原因。 “首先(壹传媒)这个媒体是(香港)唯一可以跟北京当局说不的媒体,所以政府觉得这个危害非常大,一定要封杀这种声音。第二,黎智英先生是香港大亨里敢于跟北京说不的人,他有财力、有媒体,他的影响力很大。第三,《香港国安法》通过以后,很多人想要离开香港,他(黎智英)坚决不离开,我相信在他的感召下,像黄之锋、周庭也留下来和香港的自由共存亡。” …… 高文谦 认为,北京当局意图快速解决香港问题,感叹香港迎来至暗时刻。 “...</div> </div> </div> Thu, 13 Aug 2020 22:16:28 +0000 tw 27382 at https://www.hrichina.org BBC:广州郭飞雄“聚众扰乱秩序”案彻夜审结 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/bbcyan-zhou-guo-fei-xiong-ju-zhong-rao-luan-zhi-xu-che-ye-shen-jie <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-11-14T00:00:00-08:00">2014年11月14日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/bbcyan-zhou-guo-fei-xiong-ju-zhong-rao-luan-zhi-xu-che-ye-shen-jie">BBC:广州郭飞雄“聚众扰乱秩序”案彻夜审结</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/rights-defenders" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">维权人士</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">BBC《 广州郭飞雄“聚众扰乱秩序”案彻夜审结 》 总部同样设于纽约的 中国人权 表示,一些到场声援的维权人士被警方“绑架走”;一些广州社会活动人士声称因郭飞雄案开庭而“被旅游”,送离广州。 中国人权刊发的郭飞雄自辩书指出,这项街头举牌活动是“以敦促全国人大批准《公民权利和政治权利国际公约》为主题的‘八城快闪’街头宣传活动”,其中举起了包括要求官员财产公示的横幅。 这次庭审只有数名被告人家属获准进庭听审。中国人权星期五晚引述郭飞雄的姐姐杨茂平说,法官在庭审过程中上百次打断郭飞雄及一众律师的发言。张磊星期六再引述杨茂平称,她最终统计出法官上千次打断当事人与辩护律师发言。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 19:09:29 +0000 tw 12451 at https://www.hrichina.org BBC:联合国报告:中国公民社会面临的挑战 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/bbclian-he-guo-bao-gao-zhong-guo-gong-min-she-hui-mian-lin-de-tiao-zhan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-11-14T00:00:00-08:00">2014年11月14日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/bbclian-he-guo-bao-gao-zhong-guo-gong-min-she-hui-mian-lin-de-tiao-zhan">BBC:联合国报告:中国公民社会面临的挑战</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/united-nations" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">联合国</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">BBC《 联合国报告:中国公民社会面临的挑战 》 总部在美国的人权组织“ 中国人权 ”在其发布的一份新闻稿中说,联合国的一个专家小组就他们的关注“提出了几十项建议,如果能被接受的话,将加强中国的公民社会”。 原文: 联合国妇女权益委员会强调中国民间社会所面临的主要挑战</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 19:04:41 +0000 tw 12449 at https://www.hrichina.org BBC:新公民运动丁家喜和李蔚二审维持原判 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/bbcxin-gong-min-yun-dong-ding-jia-xi-he-li-wei-er-shen-wei-chi-yuan-pan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-07-19T00:00:00-07:00">2014年07月19日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/bbcxin-gong-min-yun-dong-ding-jia-xi-he-li-wei-er-shen-wei-chi-yuan-pan">BBC:新公民运动丁家喜和李蔚二审维持原判</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/new-citizens-movement" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">新公民运动</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">BBC 《 新公民运动丁家喜和李蔚二审维持原判 》 中国人权 说,丁家喜积极支持倡导法治和保障宪法权利的“公盟”组织的活动。 更多丁家喜相关信息: http://www.hrichina.org/chs/defenders/ding-jiaxi</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/ding-jiaxi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁家喜</a></div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 18:57:14 +0000 tw 12447 at https://www.hrichina.org 美国之音:曹顺利获有“诺贝尔人权奖”之称的人权捍卫者奖最终提名 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/mei-guo-zhi-yin-cao-shun-li-huo-you-nuo-bei-er-ren-quan-jiang-zhi-cheng-de-ren-quan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-04-30T00:00:00-07:00">2014年04月30日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/mei-guo-zhi-yin-cao-shun-li-huo-you-nuo-bei-er-ren-quan-jiang-zhi-cheng-de-ren-quan">美国之音:曹顺利获有“诺贝尔人权奖”之称的人权捍卫者奖最终提名</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/rights-defenders" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">维权人士</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">美国之音《 曹顺利获有“诺贝尔人权奖”之称的人权捍卫者奖最终提名 》 中国人权 称“ 曹顺利之死,突显了当局对公民维权人士的报复;她所走过的道路,是中国民众日益增长的权利意识的一个典型范例。” 更多曹顺利相关信息: http://www.hrichina.org/chs/defenders/cao-shunli</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/cao-shunli" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">曹顺利</a></div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 18:14:14 +0000 tw 12445 at https://www.hrichina.org 自由亚洲电台:天安门母亲推纪念专辑 “六四”永久纪念馆香港本月二十日开幕 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-tian-men-mu-qin-tui-ji-nian-zhuan-ji-liu-si-yong-jiu-ji-nian <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-04-02T00:00:00-07:00">2014年04月02日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-tian-men-mu-qin-tui-ji-nian-zhuan-ji-liu-si-yong-jiu-ji-nian">自由亚洲电台:天安门母亲推纪念专辑 “六四”永久纪念馆香港本月二十日开幕</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/tiananmen-mothers" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">天安门母亲</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">自由亚洲电台《 天安门母亲推纪念专辑 “六四”永久纪念馆香港本月二十日开幕 》 据总部在纽约的 中国人权 组织披露,受死难者亲属“天安门母亲”群体委托,该组织的《中国人权双周刊》推出《天安门母亲纪念“六四”25周年》专辑。 更多天安门母亲相关信息: http://www.hrichina.org/chs/topic/tiananmen-mothers</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 18:07:29 +0000 tw 12443 at https://www.hrichina.org 美国之音: 人权组织:人权报告全面反映中国人权状况 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/mei-guo-zhi-yin-ren-quan-zu-zhi-ren-quan-bao-gao-quan-mian-fan-ying-zhong-guo-ren <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-02-27T00:00:00-08:00">2014年02月27日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/mei-guo-zhi-yin-ren-quan-zu-zhi-ren-quan-bao-gao-quan-mian-fan-ying-zhong-guo-ren">美国之音: 人权组织:人权报告全面反映中国人权状况</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">美国之音《 人权组织:人权报告全面反映中国人权状况 》 总部在纽约的人权组织 中国人权 说,美国国务院2013年国别人权报告中国部分,既点出了重大问题又提及了许多个案,用克里国务卿的话说就是“适逢其时”。中国人权资深政策顾问高文谦表示:“中国今年是六四25周年,六四以后各种社会矛盾靠着维稳的模式压制现在已经到达了一个全面爆发的一个临界点。”</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 18:01:11 +0000 tw 12441 at https://www.hrichina.org 纽约时报:新公民运动倡导者许志永获刑4年 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/niu-yue-shi-bao-xin-gong-min-yun-dong-chang-dao-zhe-xu-zhi-yong-huo-xing-4nian <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-01-26T00:00:00-08:00">2014年01月26日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/niu-yue-shi-bao-xin-gong-min-yun-dong-chang-dao-zhe-xu-zhi-yong-huo-xing-4nian">纽约时报:新公民运动倡导者许志永获刑4年</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">纽约时报《 新公民运动倡导者许志永获刑4年 》 新公民运动和类似抗议活动的其他参与者也面临着起诉,其中两人在许志永受审后等待受审。 中国人权 (Human Rights in China) 表示,还有四人将于周一在北京接受审判。 更多许志永相关信息: http://www.hrichina.org/chs/defenders/li-yufang</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 17:22:03 +0000 tw 12439 at https://www.hrichina.org 自由亚洲电台:到区政府上访涉嫌妨害公务 上海访民李玉芳被正式逮捕 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-dao-qu-zheng-fu-shang-fang-she-xian-fang-hai-gong-wu-shang <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-01-11T00:00:00-08:00">2014年01月11日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-dao-qu-zheng-fu-shang-fang-she-xian-fang-hai-gong-wu-shang">自由亚洲电台:到区政府上访涉嫌妨害公务 上海访民李玉芳被正式逮捕</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">自由亚洲电台《 到区政府上访涉嫌妨害公务 上海访民李玉芳被正式逮捕 》 据总部在纽约的 中国人权 组织披露,李玉芳的丈夫陈瑞明表示,去年12月19号,李玉芳到杨浦区政府上访,在大门外敲打讨饭碗,一名警察上来就抢饭碗,并把饭碗传给后面的警察,她拉了一下警察的衣服,要求归还饭碗。 更多李玉芳相关信息: http://www.hrichina.org/chs/defenders/li-yufang</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 17:19:52 +0000 tw 12437 at https://www.hrichina.org 自由亚洲电台:刘士辉替维权人士维权遭拘留 「中国梦」从白日梦变成了大噩梦 2014年1月6日 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-liu-shi-hui-ti-wei-quan-ren-shi-wei-quan-zao-ju-liu-zhong <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-01-06T00:00:00-08:00">2014年01月06日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-liu-shi-hui-ti-wei-quan-ren-shi-wei-quan-zao-ju-liu-zhong">自由亚洲电台:刘士辉替维权人士维权遭拘留 「中国梦」从白日梦变成了大噩梦 2014年1月6日</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">自由亚洲电台《 刘士辉替维权人士维权遭拘留 「中国梦」从白日梦变成了大噩梦 》 海外知名人权组织「 中国人权 」报导,刘士辉律师在询问被关押维权人士情况时遭警方拘留。 更多刘士辉相关信息: http://www.hrichina.org/chs/defenders/liu-shihui</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 17:02:49 +0000 tw 12435 at https://www.hrichina.org BBC中文网:维权律师刘卫国探望许志永被拘押 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/bbczhong-wen-wang-wei-quan-lu-shi-liu-wei-guo-tan-wang-xu-zhi-yong-bei-ju-ya <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-07-18T00:00:00-07:00">2013年07月18日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/bbczhong-wen-wang-wei-quan-lu-shi-liu-wei-guo-tan-wang-xu-zhi-yong-bei-ju-ya">BBC中文网:维权律师刘卫国探望许志永被拘押</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">BBC中文网: 维权律师刘卫国探望许志永被拘押 ; 总部在美国的“ 中国人权 ”组织说,根据网上和该组织的消息,中国维权律师刘卫国探望被拘的 许志永 被拒,自己也被拘押。</div> </div> </div> Thu, 05 Jun 2014 20:49:40 +0000 tw 10012 at https://www.hrichina.org 蘋果日報:【毋忘六四】天安門母親對習近平失望 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/pin-guo-ri-bao-wu-wang-liu-si-tian-men-mu-qin-dui-xi-jin-ping-shi-wang <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-05-31T00:00:00-07:00">2013年05月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/pin-guo-ri-bao-wu-wang-liu-si-tian-men-mu-qin-dui-xi-jin-ping-shi-wang">蘋果日報:【毋忘六四】天安門母親對習近平失望</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">蘋果日報: 【毋忘六四】天安門母親對習近平失望 ; 天安門母親 運動百多名成員透過總部在美國的「 中國人權 」網站發表聯署公開信,題為「『希望』已漸漸消失,『絕望』正漸漸逼近」,指天安門母親自1995年已向兩會和國家領導人發出36份公開信,但一直石沉大海,而國家主席習近平上台後,對六四評價和處理手法一直無改變。</div> </div> </div> Thu, 05 Jun 2014 20:46:56 +0000 tw 10011 at https://www.hrichina.org 蕃薯藤:天安門母親:中國社會已沒有信任 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/fan-shu-teng-tian-men-mu-qin-zhong-guo-she-hui-yi-mei-you-xin-ren <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-05-31T00:00:00-07:00">2013年05月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/fan-shu-teng-tian-men-mu-qin-zhong-guo-she-hui-yi-mei-you-xin-ren">蕃薯藤:天安門母親:中國社會已沒有信任</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">蕃薯藤: 天安門母親:中國社會已沒有信任 由六四事件罹難者家屬組成的團體「 天安門母親 」30日藉紐約 中國人權 組織發表六四24周年前夕文章,除了表達對現今中國領導人習近平的失望,更悲觀認為「中國社會已經沒有一種信任了」。</div> </div> </div> Thu, 05 Jun 2014 20:43:40 +0000 tw 10010 at https://www.hrichina.org 新浪香港:「天安門母親」公開信對新政府失望 https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/xin-lang-xiang-gang-tian-men-mu-qin-gong-kai-xin-dui-xin-zheng-fu-shi-wang <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-05-31T00:00:00-07:00">2013年05月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/xin-lang-xiang-gang-tian-men-mu-qin-gong-kai-xin-dui-xin-zheng-fu-shi-wang">新浪香港:「天安門母親」公開信對新政府失望</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">新浪香港:「天安門母親」公開信對新政府失望; 「 天安門母親 」透過 人權網站 發表聯署公開信,指社會彌漫絕望感,又對新政府感失望。</div> </div> </div> Thu, 05 Jun 2014 20:37:09 +0000 tw 10009 at https://www.hrichina.org 德国之声:“天安门母亲”:习近平没魄力解决“六四问题” https://www.hrichina.org/chs/mei-ti-yin-yong/de-guo-zhi-sheng-tian-men-mu-qin-xi-jin-ping-mei-po-li-jie-jue-liu-si-wen-ti <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-05-31T00:00:00-07:00">2013年05月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/mei-ti-yin-yong/de-guo-zhi-sheng-tian-men-mu-qin-xi-jin-ping-mei-po-li-jie-jue-liu-si-wen-ti">德国之声:“天安门母亲”:习近平没魄力解决“六四问题”</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒体引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">德国之声: “天安门母亲”:习近平没魄力解决“六四问题” ; "六四事件"24周年前夕,5月30日,总部位于纽约的" 中国人权 "网站首发" 天安门母亲 "文章《"希望"已渐渐消失,"绝望"正渐渐逼近"》原文和英译本,引世界媒体关注;5月31日,"天安门母亲"网站也在首页上发出此文。文章表示,他们曾在今年2月份再次致信中国两会,希望政府正视并解决"六四问题",但该群体自1995年先后36次向两会和国家领导人致信和发布公告、祭文等,均石沉大海,未得到中国政府任何回应。因此他们目前已经对新领导人习近平失望,"绝望"正渐渐逼近。</div> </div> </div> Thu, 05 Jun 2014 20:34:24 +0000 tw 10008 at https://www.hrichina.org