HRIC Commentary https://www.hrichina.org/cht/taxonomy/term/1199/all zh-hant 左右為難——中國人權捍衛者的境遇 https://www.hrichina.org/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zuo-you-wei-nan-zhong-guo-ren-quan-han-wei-zhe-de-jing <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zuo-you-wei-nan-zhong-guo-ren-quan-han-wei-zhe-de-jing"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.hrichina.org/sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/20210113_sharon_home_eu_talk_01.png?itok=RmwK8CsE" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-01-13T00:00:00-08:00">2021年01月13日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zuo-you-wei-nan-zhong-guo-ren-quan-han-wei-zhe-de-jing">左右為難——中國人權捍衛者的境遇</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中國人權評論</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/government-accountability" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">政府問責</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">本文是在2020年12月9日第22屆歐盟非政府組織人權論壇:新技術對人權的影響 「開局立論」專家組發言的編輯和擴充版 [1] 。 引言 感謝歐盟委員會、歐洲對外行動署以及人權和民主網絡給我這個機會,參加今年的歐盟非政府組織論壇,探討新技術對人權的影響 [2] 。我很榮幸能在各位高級別嘉賓之後發言——剛才聽到歐盟強烈重申對前線維權人士的持續支持非常令人鼓舞。我想對世界各地,特別是中國的人權捍衛者、民間社會團體和活動人士說,我希望歐盟官方的聲援能給你們帶來希望。雖然這句話和許多口號一樣已經在香港成為禁語,但我想用粵語說一聲:「加油!」 在國際人權日前夕,...</div> </div> </div> Wed, 13 Jan 2021 23:24:44 +0000 tw 27619 at https://www.hrichina.org 香港危局:習近平正在趁火打劫 https://www.hrichina.org/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/xiang-gang-wei-ju-xi-jin-ping-zheng-zai-chen-huo-da-jie <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-05-27T00:00:00-07:00">2020年05月27日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/xiang-gang-wei-ju-xi-jin-ping-zheng-zai-chen-huo-da-jie">香港危局:習近平正在趁火打劫</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中國人權評論</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/government-accountability" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">政府問責</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">就在世界各國全力抗擊世紀瘟疫之際,香港局勢急遽惡化,中國當局借兩會之機公佈了「香港版國安法」。此前,當局已經打出一套組合拳,為該法造勢掃清障礙。先是香港中聯辦主任駱惠甯出來放風,聲稱在香港回歸後,「國家安全始終是突出短板」, 「決不能讓香港成為國家安全的風險口」。 [1] 接著,香港警方拘捕李柱銘、黎智英等15名民主派人士,指控他們參加香港反送中運動遊行集會。前些天,又在香港立法會內務委員會選舉中把親民主派立法委員關在門外不許投票,讓親北京的李慧瓊當選主席。至此,香港全面淪陷,「一國兩制」壽終正寢。 中國之所以不顧臉面,悍然踐踏香港法治體系,強行推出港版國安法,並不是一時衝動,而是精心籌劃,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/gao-wenqian" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">高文謙</a></div> </div> </div> Wed, 27 May 2020 21:35:14 +0000 tw 26948 at https://www.hrichina.org 後武漢疫情:習近平的內外困局 https://www.hrichina.org/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/hou-wu-han-yi-qing-xi-jin-ping-de-nei-wai-kun-ju <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-04-16T00:00:00-07:00">2020年04月16日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/hou-wu-han-yi-qing-xi-jin-ping-de-nei-wai-kun-ju">後武漢疫情:習近平的內外困局</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中國人權評論</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/citizen-activism" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民行動</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">僅僅才兩個多月,在習近平的親自指揮部署下,中國武漢爆發的新冠肺炎疫情完全失控,成為世紀性大瘟疫,肆虐全球,成千上萬的人死於非命。為了抗疫,各國不得不宣佈進入緊急狀態,頒佈居家禁令,正常的社會生活停擺,經濟受到重創,股市大跌,大批企業倒閉,失業人數飆升,整個世界陷入前所未有的危機之中。 儘管沒有人可以預測這場瘟疫什麼時候、以何種方式結束,但可以肯定的是,這場瘟疫將成為歷史的轉折點,對世界的衝擊不啻是一場世界大戰,在很大程度上改變了人們原有的生活、工作和交往方式,迫使全球政治、經濟格局重新洗牌,國際產業鏈也將重組,去「中國化」的趨勢不可避免。與此同時,各國在經歷了慘烈的劫難後痛定思痛,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/gao-wenqian" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">高文謙</a></div> </div> </div> Thu, 16 Apr 2020 23:07:40 +0000 tw 26737 at https://www.hrichina.org 從冠狀病毒疫情防控看中共的宣傳與做法 https://www.hrichina.org/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/cong-guan-zhuang-bing-du-yi-qing-fang-kong-kan-zhong <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-02-14T00:00:00-08:00">2020年02月14日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/cong-guan-zhuang-bing-du-yi-qing-fang-kong-kan-zhong">從冠狀病毒疫情防控看中共的宣傳與做法</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中國人權評論</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公眾知​​情權</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">為遏制新冠肺炎疫情的 繼續蔓延和發展 ,處在抗疫最前沿的地方政府正努力實施 越來越嚴格的措施 。例如,就在本周,湖北省十堰市張灣區下發了關於從2月12日午夜開始在全區實施戰時管制的通告(《 張灣區全域實施戰時管制的緊急通告 》),採取的極端措施包括封鎖所有建築物的出入口,禁止居民進出所有建築物,所有小區、庭院、居民點一律嚴格封控,除公務車輛外,其它車輛一律禁止出入;居民基本生活必需物資由居委會負責定時定量、定品種定價格配送。 與此同時,當日中央媒體CCTV新聞聯播播出“生活要繼續,我們的建設要繼續”的新聞,畫面是幾名未帶口罩的市民在公園散步。 這種不一致令人震驚。一邊是居民被囚家中,...</div> </div> </div> Tue, 03 Mar 2020 17:28:14 +0000 tw 26518 at https://www.hrichina.org 高文謙:習近平是武漢疫情肆虐的禍首 https://www.hrichina.org/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-xi-jin-ping-shi-wu-han-yi-qing-si-nue-de <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-02-24T00:00:00-08:00">2020年02月24日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-xi-jin-ping-shi-wu-han-yi-qing-si-nue-de">高文謙:習近平是武漢疫情肆虐的禍首</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中國人權評論</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/current-affairs" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">時政述評</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">文章梳理了武漢疫情迅猛發展的來龍去脈,指出最大責任者是習近平,是其堅持一黨天下底線思維所造成的人禍。</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/gao-wenqian" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">高文謙</a></div> </div> </div> Mon, 24 Feb 2020 20:39:20 +0000 tw 26477 at https://www.hrichina.org 高文謙:駱惠寧想做許家屯也難 https://www.hrichina.org/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-luo-hui-zhu-xiang-zuo-xu-jia-tun-ye-nan <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-luo-hui-zhu-xiang-zuo-xu-jia-tun-ye-nan"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.hrichina.org/sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/luo_huining.jpg?itok=SnaUuDHU" width="150" height="150" alt="Luo Huining. Photo: Handout" title="Luo Huining. Photo: Handout" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-01-08T00:00:00-08:00">2020年01月08日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/gao-wen-qian-luo-hui-zhu-xiang-zuo-xu-jia-tun-ye-nan">高文謙:駱惠寧想做許家屯也難</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中國人權評論</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/communist-party-china" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中國共產黨</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">新年伊始,一直傳得沸沸揚揚的香港中聯辦主任易人一事終於被證實了。北京為什麼在這個時間點上換馬?我的解讀是,香港亂局已經持續了半年多,北京急於想要翻篇,營造一個「新年新氣象」的局面。王志民因誤判送中條例、特別是區議員選舉的形勢下臺,成為替罪羊。其實除了中聯辦外,北京在香港還有很多收集情報信息的渠道,比如國安、軍方、統戰部等系統在香港都有眼線。應該說,誤判形勢的不只是中聯辦,也包括北京最高當局,結果掉進了中共信息控制、自我循環放大的坑裡,自食其果,讓王志民背黑鍋。 至於之所以選擇駱惠寧接任,有兩個原因:一個是駱儘管毫無港澳和外事工作的經歷,也不會粵語和英語(只短期進修過),但共產黨的傳統歷來是「...</div> </div> </div> Wed, 08 Jan 2020 17:52:58 +0000 tw 26201 at https://www.hrichina.org 中國人權對谷歌與中國審查機構合作的評論 https://www.hrichina.org/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zhong-guo-ren-quan-dui-gu-ge-yu-zhong-guo-shen-cha-ji <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2018-08-02T00:00:00-07:00">2018年08月02日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/xin-wen-gong-zuo/zhong-guo-ren-quan-ping-lun/zhong-guo-ren-quan-dui-gu-ge-yu-zhong-guo-shen-cha-ji">中國人權對谷歌與中國審查機構合作的評論</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-commentary" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">中國人權評論</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公眾知​​情權</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">本週,國際媒體報導了令人不安的關於谷歌正在為中國移動用戶建立一個搜索引擎版本的 消息 。這一版本旨在通過過濾包括人權、民主、宗教和和平抗議在內的搜索詞來限制信息的自由流動。遺憾的是,谷歌這一決定與不少公司曾經做過的一樣只是從生意上考慮。美國信息技術領域的公司,包括微軟、蘋果、思科、IMB和英特爾,已經多次與中國當局在技術標準制定、硬件和軟件開發以及研究等廣泛領域進行了合作。 想在中國做生意,就必然要遵守中國當局的審查要求。谷歌並不是唯一一個為了更大程度地進入龐大的中國市場而願意拿原則和價值觀做交易的公司。為此,許多公司向中國當局不光彩地“道歉”就是證據,...</div> </div> </div> Thu, 02 Aug 2018 23:23:45 +0000 tw 22310 at https://www.hrichina.org