HRIC In the Media https://www.hrichina.org/cht/taxonomy/term/159/all zh-hant 自由亞洲電台(RFA):《香港為何向黎智英開刀?蓬佩奧深表擔憂》 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-rfaxiang-gang-wei-he-xiang-li-zhi-ying-kai-dao-peng-pei-ao <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-08-10T00:00:00-07:00">2020年08月10日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-rfaxiang-gang-wei-he-xiang-li-zhi-ying-kai-dao-peng-pei-ao">自由亞洲電台(RFA):《香港為何向黎智英開刀?蓬佩奧深表擔憂》</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/hong-kong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">香港</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">自由亞洲電臺(RFA) :《 香港為何向黎智英開刀?蓬佩奧深表擔憂 》 中國人權 資深政策顧問 高文謙 則向記者分析了當局要先向黎智英「開刀」的原因。 「首先(壹傳媒)這個媒體是(香港)唯一可以跟北京當局說不的媒體,所以政府覺得這個危害非常大,一定要封殺這種聲音。第二,黎智英先生是香港大亨裡敢於跟北京說不的人,他有財力、有媒體,他的影響力很大。第三,《香港國安法》通過以後,很多人想要離開香港,他(黎智英)堅決不離開,我相信在他的感召下,像黃之鋒、周庭也留下來和香港的自由共存亡。」 …… 高文謙 認為,北京當局意圖快速解決香港問題,感歎香港迎來至暗時刻。 「...</div> </div> </div> Thu, 13 Aug 2020 22:37:25 +0000 tw 27383 at https://www.hrichina.org BBC:廣州郭飛雄“聚眾擾亂秩序”案徹夜審結 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/bbcguang-zhou-guo-fei-xiong-ju-zhong-rao-luan-zhi-xu-che-ye-shen-jie <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-11-14T00:00:00-08:00">2014年11月14日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/bbcguang-zhou-guo-fei-xiong-ju-zhong-rao-luan-zhi-xu-che-ye-shen-jie">BBC:廣州郭飛雄“聚眾擾亂秩序”案徹夜審結</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">BBC《 廣州郭飛雄“聚眾擾亂秩序”案徹夜審結 》 總部同樣設於紐約的 中國人權 表示,一些到場聲援的維權人士被警方“綁架走”;一些廣州社會活動人士聲稱因郭飛雄案​​開庭而“被旅遊”,送離廣州。 中國人權刊發的郭飛雄自辯書指出,這項街頭舉牌活動是“以敦促全國人大批准《公民權利和政治權利國際公約》為主題的‘八城快閃’街頭宣傳活動”,其中舉起了包括要求官員財產公示的橫幅。 這次庭審只有數名被告人家屬獲准進庭聽審。中國人權星期五晚引述郭飛雄的姐姐楊茂平說,法官在庭審過程中上百次打斷郭飛雄及一眾律師的發言。張磊星期六再引述楊茂平稱,她最終統計出法官上千次打斷當事人與辯護律師發言。...</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 19:33:48 +0000 tw 12452 at https://www.hrichina.org BBC:聯合國報告:中國公民社會面臨的挑戰 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/bbclian-he-guo-bao-gao-zhong-guo-gong-min-she-hui-mian-lin-de-tiao-zhan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-11-14T00:00:00-08:00">2014年11月14日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/bbclian-he-guo-bao-gao-zhong-guo-gong-min-she-hui-mian-lin-de-tiao-zhan">BBC:聯合國報告:中國公民社會面臨的挑戰</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">BBC《 聯合國報告:中國公民社會面臨的挑戰 》 總部在美國的人權組織“ 中國人權 ”在其發布的一份新聞稿中說,聯合國的一個專家小組就他們的關注“提出了幾十項建議,如果能被接受的話,將加強中國的公民社會”。 原文: 聯合國婦女權益委員會強調中國民間社會所面臨的主要挑戰</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 19:08:19 +0000 tw 12450 at https://www.hrichina.org BBC:新公民運動丁家喜和李蔚二審維持原判 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/bbcxin-gong-min-yun-dong-ding-jia-xi-he-li-wei-er-shen-wei-chi-yuan-pan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-07-19T00:00:00-07:00">2014年07月19日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/bbcxin-gong-min-yun-dong-ding-jia-xi-he-li-wei-er-shen-wei-chi-yuan-pan">BBC:新公民運動丁家喜和李蔚二審維持原判</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">BBC 《 新公民運動丁家喜和李蔚二審維持原判 》 中國人權 說,丁家喜積極支持倡導法治和保障憲法權利的“公盟”組織的活動。 更多丁家喜相關信息: http ://www.hrichina.org/cht/defenders/ding-jiaxi</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 19:02:07 +0000 tw 12448 at https://www.hrichina.org 美國之音:曹順利獲有“諾貝爾人權獎”之稱的人權捍衛者獎最終提名 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/mei-guo-zhi-yin-cao-shun-li-huo-you-nuo-bei-er-ren-quan-jiang-zhi-cheng-de-ren-quan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-04-30T00:00:00-07:00">2014年04月30日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/mei-guo-zhi-yin-cao-shun-li-huo-you-nuo-bei-er-ren-quan-jiang-zhi-cheng-de-ren-quan">美國之音:曹順利獲有“諾貝爾人權獎”之稱的人權捍衛者獎最終提名</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">美國之音《 曹順利獲有“諾貝爾人權獎”之稱的人權捍衛者獎最終提名 》 中國人權 稱“ 曹順利之死,突顯了當局對公民維權人士的報復;她所走過的道路,是中國民眾日益增長的權利意識的一個典型範例。 ” 更多曹​​順利相關信息: http ://www.hrichina.org/cht/defenders/ca​​o-shunli</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 18:32:01 +0000 tw 12446 at https://www.hrichina.org 自由亞洲電台:天安門母親推紀念專輯“六四”永久紀念館香港本月二十日開幕 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-tian-men-mu-qin-tui-ji-nian-zhuan-ji-liu-si-yong-jiu-ji-nian <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-04-02T00:00:00-07:00">2014年04月02日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-tian-men-mu-qin-tui-ji-nian-zhuan-ji-liu-si-yong-jiu-ji-nian">自由亞洲電台:天安門母親推紀念專輯“六四”永久紀念館香港本月二十日開幕</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">自由亞洲電台《 天安門母親推紀念專輯“六四”永久紀念館香港本月二十日開幕 》 據總部在紐約的 中國人權 組織披露,受死難者親屬“天安門母親”群體委託,該組織的《中國人權雙周刊》推出《天安門母親紀念“六四”25週年》專輯。 更多天安門母親相關信息: http://www.hrichina.org/cht/topic/tiananmen-mothers</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 18:11:47 +0000 tw 12444 at https://www.hrichina.org 美國之音: 人權組織:人權報告全面反映中國人權狀況 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/mei-guo-zhi-yin-ren-quan-zu-zhi-ren-quan-bao-gao-quan-mian-fan-ying-zhong-guo-ren <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-02-27T00:00:00-08:00">2014年02月27日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/mei-guo-zhi-yin-ren-quan-zu-zhi-ren-quan-bao-gao-quan-mian-fan-ying-zhong-guo-ren">美國之音: 人權組織:人權報告全面反映中國人權狀況</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">美國之音《 人權組織:人權報告全面反映中國人權狀況 》 總部在紐約的人權組織 中國人權 說,美國國務院2013年國別人權報告中國部分,既點出了重大問題又提及了許多個案,用克里國務卿的話說就是“適逢其時”。中國人權資深政策顧問高文謙表示:“中國今年是六四25週年,六四以後各種社會矛盾靠著維穩的模式壓制現在已經到達了一個全面爆發的一個臨界點。 ”</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 18:06:29 +0000 tw 12442 at https://www.hrichina.org 紐約時報:新公民運動倡導者許志永獲刑4年 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/niu-yue-shi-bao-xin-gong-min-yun-dong-chang-dao-zhe-xu-zhi-yong-huo-xing-4nian <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-01-26T00:00:00-08:00">2014年01月26日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/niu-yue-shi-bao-xin-gong-min-yun-dong-chang-dao-zhe-xu-zhi-yong-huo-xing-4nian">紐約時報:新公民運動倡導者許志永獲刑4年</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">紐約時報《 新公民運動倡導者許志永獲刑4年 》 新公民運動和類似抗議活動的其他參與者也面臨著起訴,其中兩人在許志永受審後等待受審。 中國人權 (Human Rights in China) 表示,還有四人將於週一在北京接受審判。 更多許志永相關信息: http:// www.hrichina.org/cht/defenders/li-yufang</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 17:33:13 +0000 tw 12440 at https://www.hrichina.org 自由亞洲電台:到區政府上訪涉嫌妨害公務上海訪民李玉芳被正式逮捕 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-dao-qu-zheng-fu-shang-fang-she-xian-fang-hai-gong-wu-shang <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-01-11T00:00:00-08:00">2014年01月11日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-dao-qu-zheng-fu-shang-fang-she-xian-fang-hai-gong-wu-shang">自由亞洲電台:到區政府上訪涉嫌妨害公務上海訪民李玉芳被正式逮捕</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">自由亞洲電台《 到區政府上訪涉嫌妨害公務上海訪民李玉芳被正式逮捕 》 據總部在紐約的 中國人權 組織披露,李玉芳的丈夫陳瑞明表示,去年12月19號,李玉芳到楊浦區政府上訪,在大門外敲打討飯碗,一名警察上來就搶飯碗,並把飯碗傳給後面的警察,她拉了一下警察的衣服,要求歸還飯碗。 更多李玉芳相關信息: http:// www.hrichina.org/cht/defenders/li-yufang</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 17:21:00 +0000 tw 12438 at https://www.hrichina.org 自由亞洲電台:劉士輝替維權人士維權遭拘留「中國夢」從白日夢變成了大噩夢2014年1月6日 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-liu-shi-hui-ti-wei-quan-ren-shi-wei-quan-zao-ju-liu-zhong <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-01-06T00:00:00-08:00">2014年01月06日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/zi-you-ya-zhou-dian-tai-liu-shi-hui-ti-wei-quan-ren-shi-wei-quan-zao-ju-liu-zhong">自由亞洲電台:劉士輝替維權人士維權遭拘留「中國夢」從白日夢變成了大噩夢2014年1月6日</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">自由亞洲電台《 劉士輝替維權人士維權遭拘留「中國夢」從白日夢變成了大噩夢 》 海外知名人權組織「 中國人權 」報導​​,劉士輝律師在詢問被關押維權人士情況時遭警方拘留。 更多劉士輝相關信息: http:// www.hrichina.org/cht/defenders/liu-shihui</div> </div> </div> Mon, 09 Mar 2015 17:18:17 +0000 tw 12436 at https://www.hrichina.org BBC中文網:維權律師劉衛國探望許志永被拘押 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/bbczhong-wen-wang-wei-quan-lu-shi-liu-wei-guo-tan-wang-xu-zhi-yong-bei-ju-ya <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-07-18T00:00:00-07:00">2013年07月18日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/bbczhong-wen-wang-wei-quan-lu-shi-liu-wei-guo-tan-wang-xu-zhi-yong-bei-ju-ya">BBC中文網:維權律師劉衛國探望許志永被拘押</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">BBC中文網: 維權律師劉衛國探望許志永被拘押 ; 總部在美國的“ 中國人權 ”組織說,根據網上和該組織的消息,中國維權律師劉衛國探望被拘的 許志永 被拒,自己也被拘押。</div> </div> </div> Fri, 20 Jun 2014 17:30:57 +0000 tw 10273 at https://www.hrichina.org 蘋果日報:【毋忘六四】天安門母親對習近平失望 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/pin-guo-ri-bao-wu-wang-liu-si-tian-men-mu-qin-dui-xi-jin-ping-shi-wang <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-05-31T00:00:00-07:00">2013年05月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/pin-guo-ri-bao-wu-wang-liu-si-tian-men-mu-qin-dui-xi-jin-ping-shi-wang">蘋果日報:【毋忘六四】天安門母親對習近平失望</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">蘋果日報: 【毋忘六四】天安門母親對習近平失望 ; 天安門母親 運動百多名成員透過總部在美國的「 中國人權 」網站發表聯署公開信,題為「『希望』已漸漸消失,『絕望』正漸漸逼近」,指天安門母親自1995年已向兩會和國家領導人發出36份公開信,但一直石沉大海,而國家主席習近平上台後,對六四評價和處理手法一直無改變。</div> </div> </div> Fri, 20 Jun 2014 17:30:25 +0000 tw 10272 at https://www.hrichina.org 蕃薯藤:天安門母親:中國社會已沒有信任 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/fan-shu-teng-tian-men-mu-qin-zhong-guo-she-hui-yi-mei-you-xin-ren <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-05-31T00:00:00-07:00">2013年05月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/fan-shu-teng-tian-men-mu-qin-zhong-guo-she-hui-yi-mei-you-xin-ren">蕃薯藤:天安門母親:中國社會已沒有信任</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">蕃薯藤: 天安門母親:中國社會已沒有信任 由六四事件罹難者家屬組成的團體「 天安門母親 」30日藉紐約 中國人權 組織發表六四24周年前夕文章,除了表達對現今中國領導人習近平的失望,更悲觀認為「中國社會已經沒有一種信任了」。</div> </div> </div> Fri, 20 Jun 2014 17:30:17 +0000 tw 10271 at https://www.hrichina.org 新浪香港:「天安門母親」公開信對新政府失望 https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/xin-lang-xiang-gang-tian-men-mu-qin-gong-kai-xin-dui-xin-zheng-fu-shi-wang <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-05-31T00:00:00-07:00">2013年05月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/xin-lang-xiang-gang-tian-men-mu-qin-gong-kai-xin-dui-xin-zheng-fu-shi-wang">新浪香港:「天安門母親」公開信對新政府失望</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">新浪香港:「天安門母親」公開信對新政府失望; 「 天安門母親 」透過 人權網站 發表聯署公開信,指社會彌漫絕望感,又對新政府感失望。</div> </div> </div> Fri, 20 Jun 2014 17:30:08 +0000 tw 10270 at https://www.hrichina.org 德國之聲:“天安門母親”:習近平沒魄力解決“六四問題” https://www.hrichina.org/cht/mei-ti-yin-yong/de-guo-zhi-sheng-tian-men-mu-qin-xi-jin-ping-mei-po-li-jie-jue-liu-si-wen-ti <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2013-05-31T00:00:00-07:00">2013年05月31日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/mei-ti-yin-yong/de-guo-zhi-sheng-tian-men-mu-qin-xi-jin-ping-mei-po-li-jie-jue-liu-si-wen-ti">德國之聲:“天安門母親”:習近平沒魄力解決“六四問題”</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/hric-media" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">媒體引用</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">德國之聲: “天安門母親”:習近平沒魄力解決“六四問題” a&gt;; "六四事件"24週年前夕,5月30日,總部位於紐約的" 中國人權 "網站首發" 天安門母親 "文章《"希望"已漸漸消失,"絕望"正漸漸逼近"》原文和英譯本,引世界媒體關注;5月31日,"天安門母親"網站也在首頁上發出此文。文章表示,他們曾在今年2月份再次致信中國兩會,希望政府正視並解決"六四問題",但該群體自1995年先後36次向兩會和國家領導人致信和發佈公告、祭文等,均石沉大海,未得到中國政府任何回應。因此他們目前已經對新領導人習近平失望,"絕望"正漸漸逼近。</div> </div> </div> Fri, 20 Jun 2014 17:29:58 +0000 tw 10269 at https://www.hrichina.org 錯誤 | Human Rights in China 中国人权 | HRIC

錯誤

網站遇到非預期錯誤。請稍後再試。